Brand:

QLn Series Healthcare Mobile Printers

Máy in QLn Healthcare là một phần của giải pháp thu thập mẫu vật di động toàn diện nhằm cải thiện sự an toàn của bệnh nhân bằng cách đưa ID mẫu đến bên giường ngủ. Các mẫu bệnh nhân có thể được nhận diện ngay lập tức - mọi lúc. Chúng được làm bằng chất dẻo cấp y tế, có thể được làm sạch an toàn bằng các chất tẩy trùng chăm sóc sức khoẻ hàng đầu và có thể chịu được hàng ngàn lần quét. Ngoài ra, bộ sạc cho dòng sản phẩm chăm sóc sức khoẻ QLn Health Health được cung cấp bởi nguồn cung cấp cấp y tế cung cấp mức an toàn khác cho cả bệnh nhân và bác sĩ lâm sàng.

Inventory / Display Compliance
Omni-channel Fulfillment
Includes disinfectant-ready plastics in a lighter healthcare color scheme
Apple® iOS, Android, Windows Mobile and BlackBerry® connectivity
Direct thermal printing of barcodes, text and graphics
CPCL, EPL™ and ZPL® programming languages
256 MB Flash supports downloadable programs, receipt formats, fonts and graphics (64 MB available for user storage)
2450 mAh (nominal) 18.1 Wh removable, rechargeable Li-Ion battery
Built-in battery charger • IEC 60601-certified AC adapter for medical environments
Serial and USB ports (both support strain relief)
Belt clip for unobtrusive and convenient printing (not compatible with extended capacity battery)

Share: