Chúng tôi cung cấp một loạt các nhãn như nhãn kết dính mã vạch, nhãn polyester, in nhãn và nhãn tùy chỉnh.

Xem thêm

Chúng tôi cung cấp nhiều loại giấy cuộn như giấy cuộn giấy nhiệt, cuộn giấy cuộn đơn, v.v ... cho các ứng dụng điểm-bán.

Xem thêm

Chúng tôi cung cấp băng chuyền truyền nhiệt phù hợp và có hiệu quả về chi phí cho ứng dụng của bạn có sẵn trong sáp, nhựa, sáp / nhựa, ruy băng gần và nhiều hơn nữa.

Xem thêm