Một loạt các máy đọc cầm tay đa dụng có nhiều lựa chọn cho hầu hết các hoạt động thu thập dữ liệu. Bộ sản phẩm cung cấp công nghệ hình ảnh laser, tuyến tính hoặc khu vực thông thường, cùng với nhiều tính năng để đáp ứng các nhu cầu quét cụ thể. RIDA

Xem thêm

Denso là nhà sản xuất thiết bị thu thập dữ liệu tự động hàng đầu bao gồm đầu đọc mã vạch 1D và 2D. Chất lượng tuyệt vời của họ và công nghệ tiên tiến sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của bạn.

Xem thêm

Máy quét mã vạch laser là một trong những loại máy quét mã vạch phổ biến nhất. Nó không cần phải liên lạc với một mã vạch để đọc nó. Một số tính năng của nó là đọc tốc độ cao, lĩnh vực rộng lớn của xem, biểu tượng tái thiết, và công nghệ giải mã tích cực.

Xem thêm

Máy quét cầm tay

Xem thêm

Máy quét mã vạch laser cầm tay cầm tay dùng chung.

Xem thêm

Máy quét mã vạch

Xem thêm