Brand: Máy quét barcode Microscan

Đèn chiếu sáng trường tối Vision Lightning

Mã vạch tương phản kém không làm khó Dark Field Illuminators

Đèn chiếu sáng trường tối cung cấp ánh sáng có độ sáng thấp hiệu quả đến các khu vực mục tiêu. Các đèn chiếu của máy làm tăng độ tương phản của các tính năng bề mặt như dấu khắc nổi hoặc khắc laser hoặc các khiếm khuyết trên bề mặt và đặc biệt phù hợp với các ứng dụng như đặt bóng BGA, đọc các ký hiệu tượng trưng bằng laze và kiểm tra bề mặt với đường viền hình học.

Các đèn chiếu sáng trong nhà trường sử dụng hoặc chỉ một lớp LED gắn ở các mô hình 70º (DF 50) hoặc 90º (DF 100, DF 150-1) tới trục quang, hoặc ba cấp LED gắn ở 75º đến trục quang (DF 150-3). Máy hữu hiệu trong các trường hợp mà máy quét mã vạch microscan không thể đọc được các mã vạch in nổi thiếu tương phản. Và bạn không phải mua thêm một thiết bị đọc được chúng. Và thường các thiết bị đọc mã vạch như vậy giá thành cao hơn rất nhiều so với bản thân đèn chiếu.

Điểm lợi của đèn chiếu trường tối microscan

  • Có sẵn trong 2 màu và 5 kích cỡ
  • Cung cấp chiếu sáng hiệu quả, góc thấp
  • Tăng cường độ tương phản của các tính năng bề mặt như dấu khắc nổi hoặc dấu khắc bằng laser

DF 50

DESCRIPTION TYPE  nm/K CONT. CURRENT STROBE CURRENT mcd/cm2 
DF-50, Red Continuous NON-DIFFUSE 660 nm 69 mA   6250
DF-50, White Continuous NON-DIFFUSE 6500 K 120 mA   7000

Aperture Diameter: 2” (51 mm) Field of View: 0.70” (18 mm)
Stand Off: 0.30” (8 mm) Weight: 5 oz. (136 g)
Dimensions: H 0.38” (9.5 mm) x W 3” (76.2 mm) x D 3.5” (88.9 mm)


DF 100

DESCRIPTION TYPE  nm/K CONT. CURRENT STROBE CURRENT mcd/cm2 
DF-100, Red Continuous NON-DIFFUSE 636 nm 100 mA   760
DF-100, Red Continuous DIFFUSE 636 nm 100 mA   400

Aperture Diameter: 3.9” (100 mm) Field of View: 2” (51 mm)
Stand Off: 0.50” (13 mm) Weight: 9 oz. (256 g)
Dimensions: H 0.56” (14.2 mm) x W 5.5” (139.7 mm) x D 5.5” (139.7 mm)


DF 150

DESCRIPTION TYPE  nm/K CONT. CURRENT STROBE CURRENT mcd/cm2 
DF-150-1, Red Continuous NON-DIFFUSE 636 nm 100 mA   340
DF-150-1, White Continuous NON-DIFFUSE 6500 K 196 mA   700
DF-150-1, Red Continuous DIFFUSE 636 nm 100 mA   410
DF-150-1, White Continuous DIFFUSE 6500 K 196 mA   380

Aperture Diameter: 4” (102 mm) Field of View: 3” (76 mm)
Stand Off: 0.50” (13 mm) Weight: 18 oz. (504 g)
Dimensions: H 0.56” (14.2 mm) x W 7.02” (178.4 mm) x D 7.02” (178.4 mm)
 

DESCRIPTION TYPE  nm/K CONT. CURRENT STROBE CURRENT mcd/cm2 
        ROW 1,2 ROW 3   
DF-150-3, Red Continuous NON-DIFFUSE 636 nm 300 mA     2290
DF-150-3, White Continuous NON-DIFFUSE 6500 K 450 mA     3540

Aperture Diameter: 2.9” (74 mm) Field of View: 1.5” (38 mm)
Stand Off: 0.50” (13 mm) Weight: 7 oz. (193 g)
Dimensions: H 1.02” (25.9 mm) x W 5.5” (139.7 mm) x D 6.37” (161.8 mm)


DF 200

DESCRIPTION TYPE  nm/K CONT. CURRENT STROBE CURRENT mcd/cm2 
DF-200, Red Continuous DIFFUSE 636 nm 200 mA   170

Aperture Diameter: 8” (203 mm) Field of View: 3.9” (100 mm)
Stand Off: 0.50” (13 mm) Weight: 20 oz. (567 g)
Dimensions: H 0.56” (14.2 mm) x W 10” (254 mm) x D 10” (254 mm)

 

 

Share: