Brand: Ngăn đựng tiền - Partner Tech

Partner Tech - 5E-415

Ngăn kéo tiền mặt 5E-415
5E-415 là ngăn kéo tiền mặt được sản xuất đặc biệt và an toàn.
Nó được phân chia một cách thông minh với 5 ngăn đựng tiền giấy có thể định cấu hình và 8 ngăn tiền xu.
5E-415 có màu đen và xám nhạt.

  Item 5E415
  Construction   All steel
  Rails Roller bearing
  Media Slot 2x
  Cash Till 8 x coin adjustable sections / 4 x bill
  Lock   3 position
  Micro Switch   Yes
  Cable Length   0.8M
  Interface   Printer Driven / RS232 /USB
  Solenoid   24V
  Dimension   410(W) x 415(D) x 110(H)mm
  Weight  6.7 kg
  Lockable Lid   default
Share: