Brand:

On Demand Metal Asset Tagging

GIẢI PHÁP TỔNG HỢP IDEAL CHO TỰ DO TÀI LIỆU RFID TỰ ĐỘNG CHO TẤT CẢ M ST, kể cả KIM LOẠI
Zebra đã hợp tác với Confidex để tạo ra giải pháp đầu tiên bao gồm một máy in RFID được thiết kế đặc biệt để in và mã hóa các nhãn Silverline. Sự kết hợp của một máy in Zebra được thiết kế đặc biệt và các nhãn Silverline cho phép các công ty nhận ra những lợi ích của việc theo dõi RFID trên nhiều nhóm hàng lớn hơn.

Physical Dimensions 15” x 6” x 20” (380mm x 150mm x 510mm)
Weight 55.5 lb (25 kg)
Power Requirements 100-240VAC, 50/60 Hz, 2.4A
Marking Method Pulsed CO2 laser beam; Class 1 safety rating
Laser Life 15,000+ operating hours
Bar Code Symbologies Code 128, code 39, Interleaved 2 of 5, 2D (Data Matrix), UPC, UID, GS1. Additional standard symbologies can be added, and custom/proprietary symbologies developed upon request.
Bar Codes per Tag Unlimited
Print Area 4” x 4” (100mm x 100mm)
Tag Layout Software LabeLase® Producer™ for Windows
Communications Interface RS232 serial, USB & Ethernet
Optional: Tethered Remote Print Control
Multi-print plate
Share: