Brand:

Modular 67-Key POSLCD Keyboard

Bàn phím Toshiba Modular 67-Key POS với màn hình LCD 2x20 dành cho các nhà bán lẻ yêu cầu hiển thị ký tự cho các tin nhắn điều khiển và các phím chức năng để hỗ trợ các ứng dụng POS, chẳng hạn như trong các cửa hàng tạp hóa hoặc các đại lý hàng hoá.

Feature Benefits
67 keys
2x20 LCD
Interface USB
Modular design
Optional finger print reader device
Optional MSR (Magnetic stripe reader)
Upgradability
Improved serviceability
Item Details
Measurements
Keyboard design

Uses same integration trays as previous 50-Key with display keyboard

Seven keyboard status indicators

User Definable

LCD
Cables
MSR Module
Security Module
Interface(s)
Keyboard programming
Drivers
Firmware
Share: