Brand:

KR403 Kiosk Receipt Printer

KR403 KIOSK RECEIPT PRINTER
Giảm chi phí và nâng cao sự hài lòng của khách hàng bằng máy in kiosk nhận được thiết kế cho các môi trường tự phục vụ thường xuyên: In các bản biên lai có chất lượng cao và rõ ràng.

In đồ họa phức tạp tăng cường thương hiệu, phông chữ và mã vạch.
Lo lắng ít hơn với tín hiệu cảnh báo tiên tiến

Print Width 
3.1”/80 mm
 
Print Resolution 
203 dpi/8dots per mm
 
Maximum Print Speed 
6”/152 mm per second
 
Media Sensors 
Out-of-paper, paper in presenter, paper in retract path, black mark, and input for external paper-low sensor
 
Communication Means 
RS-232 serial and USB 1.1 (2.0 compatible) 10/100 Ethernet and USB 1.1 (2.0 compatible)— Optional

Share: