Brand:

Cartridge-Based Wristband Printers

HC100 ™ giúp dễ dàng in các dây đeo tay cá nhân theo yêu cầu. Tháo hộp băng tay và bắt đầu in các băng đeo tay chất lượng cao để nhận dạng bệnh nhân tích cực hoặc ứng dụng khách sạn. HC100 được thiết kế để dễ dàng quét sạch bằng các chất tẩy uế của bệnh viện. Zebra cung cấp một loạt đầy đủ các phong cách cổ tay, kích cỡ và màu sắc cho các ứng dụng y tế, vui chơi giải trí, công viên nước và giải trí.

PRINT WIDTH
0.75″/19.05 mm
1″/25.4 mm
1.1875″/30.16 mm
 
PRINT RESOLUTION
300 dpi resolution
 
MAXIMUM PRINT SPEED

Up to 2″/51 mm per second (Healthcare)
Up to 4″/102 mm per second (Z-Band Fun & Z-Band Splash)
 
MEDIA SENSORS 
Odometer for print-length tracking
 
COMMUNICATION METHODS
USB and Serial interface (standard)
Ethernet (optional)
802.11b/g wireless capability (optional)

Share: