Brand:

ZT400 Series RFID Printers

Được nạp với các tính năng tiên tiến và các tùy chọn kết nối, các máy in / bộ mã hóa này tạo ra nhãn chính xác cho tất cả các ứng dụng theo dõi cấp phần giữa đến cao cấp. Và, với môi trường Link-OS® của Zebra, chúng dễ dàng tích hợp, quản lý và bảo trì từ bất kỳ vị trí nào.

Print methods: Thermal transfer and direct thermal
USB 2.0, high-speed, RS-232 Serial, 10/100 Ethernet
Bluetooth 2.1, USB Host
ENERGY STAR qualified
Bi-colored status LEDs
Back-lit, multiline graphic LCD display with intuitive menu/keypad
Resolution: 203 dpi/8 dots per mm
Memory: 256 MB RAM/512 MB Flash
Dual media sensors: transmissive and reflective

Share: