Brand:

ZE500 Print Engines

Dòng sản phẩm ZE500 mang một cách tiếp cận sáng tạo cho các động cơ in OEM. Sử dụng nghiên cứu khách hàng, thiết kế tập trung vào tính dễ sử dụng, tích hợp và phục vụ. Được xây dựng với ý nghĩ của khách hàng, ZE500 được thiết kế để giữ cho các ứng dụng in và áp dụng quan trọng được vận hành không bị gián đoạn.

Brand Zebra
Model ZE500
Print Orientation Right Hand
Print Resolution 203 dpi
Interface Options Serial (RS-232), Parallel, USB, Ethernet
Print Width 4"
Resident Fonts 8 Bit map
Share: