Brand: Star Micronics

Unique Tools and Functionality

Tối ưu hóa năng suất của doanh nghiệp bạn với việc giảm giấy, thu hẹp biên độ, in hai màu, phiếu giảm giá và logo, in tự động, và nhật ký điện tử!

Star Micronics có các công cụ phần mềm phù hợp để tối đa hoá năng suất của doanh nghiệp bạn! Các trình điều khiển động và các tiện ích cấu hình của chúng tôi là cách đơn giản nhất để sử dụng và cung cấp một loạt các tính năng tiện lợi. Sự kỳ diệu là sự cống hiến của Star để cung cấp cho bạn phần mềm tốt nhất trong toàn ngành. Chúng tôi hoàn toàn bị ám ảnh bởi việc cung cấp giá trị và sự tiện lợi thông qua các tính năng độc đáo được tìm thấy chỉ trong Máy in Sao!

Dưới đây chỉ là một số tính năng mà Star Micronics cung cấp hỗ trợ các doanh nghiệp mỗi ngày trong việc giảm chi phí và tinh giản năng suất.

Share: