Brand: Star Micronics

Unified POS

OPOS, POS cho .NET, hỗ trợ JavaPOS.

OPOS POS thống nhất, POS cho đồng hồ rolex trực tuyến, hỗ trợ JavaPOS.

Là một nhà lãnh đạo ngành hàng được kính trọng và là thành viên của ARF của NRF, Star tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn và cung cấp hỗ trợ cho nhà phát triển và tích hợp cho UPOS. UPOS là tên tập thể của OPOS, POS cho .NET và JavaPOS, làm cho việc tích hợp nhiều thiết bị POS trở nên nhanh hơn và đơn giản hơn cho các nhà phát triển. Star cũng đã tham gia vào sự phát triển của WS-POS, một tiêu chuẩn mới hiện đang được xác định và sẽ được bổ sung vào bộ sưu tập của UPOS trong tương lai của chiếc đồng hồ swiss.

Share: