Brand: Star Micronics

The Leading Windows Drivers

Dễ sử dụng và đóng gói với các tính năng.

Các Trình điều khiển Windows hàng đầu Dễ sử dụng và đóng gói với các tính năng đồng hồ bản sao uk.

Star cung cấp trình điều khiển cho tất cả các hệ điều hành Windows và môi trường, bao gồm hỗ trợ 32-bit và 64-bit. Cài đặt máy in rất dễ dàng với trình điều khiển đã được ký kết kỹ thuật số (WHQL) trên CD Cài đặt đi kèm với hầu hết các mô hình máy in. Cấu hình máy in cũng rất tiện lợi trong Tiện ích Cấu hình miễn phí, cũng có sẵn trong môi trường 32-bit và 64-bit.

Bản sao của uk bao gồm nhiều trình điều khiển Windows bao gồm Windows 7, Vista, XP, XP Embedded, CE, POSReady, OPOS, POS dành cho .NET và JavaPOS cũng như 2000, ME, 98, 95 và NT cho các bản cài đặt cũ.

Share: