Brand: Star Micronics

Star - Hybrid Printer - HSP7543 (Ngừng kinh doanh)

HSP7543 đã được phát triển cho các ứng dụng dựa chủ yếu vào việc xác nhận tính hợp lệ và in trượt để hoạt động tối ưu, chẳng hạn như in thông tin bảo hành hoặc xác nhận vé đỗ xe. Việc xếp vị trí thuận tiện và trực quan của HSP7543 lên vị trí hàng đầu của việc định vị mẫu cho phiếu trượt / chứng thực và in ấn xác nhận cho phép nạp giấy đơn giản. Không sử dụng tùy chọn MICR, cho phép giảm chi phí cho các ứng dụng này.


HSP7543 được thiết kế để hỗ trợ và trao quyền cho người dùng muốn mở rộng khả năng của hệ thống hiện tại của họ.

Nó kết hợp các tính năng chính từ loạt các sản phẩm nổi tiếng của Star, bao gồm tốc độ và độ tin cậy của dòng TSP700II hàng đầu trên thị trường và động cơ từ máy in ma trận SP700 tốc độ cao. Star đang đưa hơn 30 năm "bí quyết" trong POS tới HSP7543; dẫn đến việc khách hàng nhận được các tính năng mà họ cần với độ tin cậy mà họ yêu cầu, trừ đi các chi phí và tính năng không cần thiết.

Hardware Features & Benefits
Ultra High Speed Receipt Station Can print 45 six inch receipts per minute (250 mm/sec)
High Reliability Printer MCBF: 60 Million Lines
Guillotine Auto Cutter: 1 Million Cuts
37 Million Lines
No MICR Version Perfect validation solution for applications not requiring to read MICR font
Validation Validate checks or other documents with up to 8 lines
Small Foot Print Save precious counter space
Two Color Capable Highlight important information
“Drop In & Print” Receipt Paper Loading Clamshell design allows for very fast and easy paper loading
Simple Slip Paper Loading Convenient intuitive forward loading and top of form positioning for slip/endorsement and validation printing
Multiple Copy Support Print multiple part forms; Supports Original + 2 copies
* Supported only on the Slip/Validation Stations
Double Resolution Mode Increase resolution to 406 x 203 dpi for beautifully crisp and clear graphics and bar codes
2D Bar Code Printing 2D bar codes store more information than traditional 1D types and replicate the data multiple times for better scanning reliability. PD417 and QR Code are supported
*Supported only on the Thermal Receipt Station
Recessed Cable Connections Helps protect cables from being damaged on the counter top
Installation CD Included in Box No need to download drivers or utilities
Digitally Signed Driver (WHQL) Certified by Microsoft for worry free operation

SPECIFICATIONS –HSP7543

Printer Method   Direct Line Thermal Printing
Print Speed   250 mm/sec
Model Available   Auto Cutter Only
Print Resolution   203 x 203 dpi / 203 x 406 dpi Selectable
Share: