Brand: Star Micronics

Splash Proof Cover

Name Compatible Models  
SPC-T100 TSP100 / TSP100ECO / TSP650
SPC-T700 TSP700Ⅱ
Share: