Brand:

Ribbons

Ruy băng mang nhãn hiệu TOSHIBA được thiết kế để in chất lượng cao với máy in TOSHIBA, có nhiều chủng loại và kích cỡ khác nhau.

Printer Flat Head (B-SA4T,B-852,B-452,B-EV4)
Type WAX WAX/RESIN RESIN
aaabbcccAW1 aaabbcccAG3 aaabbcccAS1
aaabbcccAW3 aaabbcccAG4 aaabbcccAS2
aaabbcccAW5   aaabbcccAS3
aaabbcccAW6F aaabbcccSG3F aaabbcccSS2E
aaabbcccSW1 aaabbcccSG4F  
aaabbcccSW2F aaabbcccRG2  
Share: