Brand:

R110Xi4 RFID Printers

Hợp lý hoá các hoạt động với bộ mã hoá RFID và máy in mã vạch khối lượng cao. In và mã hoá các nhãn thông minh UHF đa dạng cho một số ứng dụng, bao gồm nhãn dán thông minh, nhãn mục thông tin về chăm sóc sức khoẻ, nhãn thẻ mục và nhiều thứ khác.

Brand Zebra
Model R110Xi4
Interface USB, RS-232 Serial, Parallel, Ethernet
Maximum Print Width 4.00" max width
Form Factor Industrial
Frequency Range UHF
Print Resolution 203 dpi
Share: