Brand: Customer Display - Partner Tech

PT-6212-ES

Bạn có thể điều hành một doanh nghiệp nhỏ, nhưng không có lý do gì khiến bạn không thể cung cấp dịch vụ khách hàng cấp doanh nghiệp. Thiết bị đầu cuối POS-to-POS bán lẻ (POS) PT-6212-ES của Partner Tech có các tính năng mạnh mẽ của hệ thống doanh nghiệp nhưng giá cả phải chăng và dễ sử dụng.

Thiết bị đầu cuối POS tiên tiến này là một sự lựa chọn thông minh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn cung cấp dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả và kinh nghiệm khách hàng thủ công để xây dựng lòng trung thành cho người mua sắm.

Công nghệ làm mát không quạt

Thiết kế không quạt có nghĩa là không có bụi hoặc chất bẩn từ môi trường thương mại bận rộn được đưa vào hệ thống bởi một quạt, loại bỏ nguy cơ thiệt hại này.

Bảo trì dễ dàng

Thiết kế mô đun cho phép dễ dàng truy cập để nhận các thay đổi giấy tờ và bảo trì.

Tùy chọn Hệ điều hành

PT-6212-ES hỗ trợ POSReady 7, Windows 7, Windows 8.1 và Windows 10.

Share: