Brand: Màn hình - Partner Tech

PT-1510

Máy tính POS PT-1510 cung cấp cho bạn một lựa chọn đáng tin cậy, hiệu quả về chi phí cho điểm bán hàng (POS) và bảng hiệu kỹ thuật số ánh sáng. Đó là một lựa chọn thông minh khi bạn đang tìm kiếm một giải pháp sáng tạo, nhưng thực tế, để hỗ trợ hoạt động của bạn. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho các giải pháp kiosk có thể tăng cường khả năng của bạn bằng các tùy chọn tự phục vụ và có thể cung cấp cho khách hàng các cách dễ dàng và tiện lợi để truy cập thông tin, đặt hàng, hoặc hoàn tất giao dịch thanh toán mà không cần sự trợ giúp.

Hệ điều hành

PT-1510 hỗ trợ Windows 7, POS Ready 7 và Linux (Ubuntu) để cung cấp cho bạn tùy chọn sử dụng hệ điều hành phù hợp với doanh nghiệp của mình.

Hiệu quả năng lượng

Máy tính POS này được thiết kế tiết kiệm năng lượng, giúp bạn đạt được mục tiêu của công ty để vận hành theo cách thức có ý thức về môi trường và giảm thiểu chi phí năng lượng.

Share: