Brand:

Professional ID Card Printers

Đáng tin cậy và dễ sử dụng, ZXP Series 3 là tất cả mọi thứ bạn có thể muốn trong một máy in thẻ chuyên nghiệp. Dòng sản phẩm ZXP Series 3 là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng in đơn hoặc hai mặt với tốc độ thấp đến trung bình, đòi hỏi phải có tối thiểu chất lượng in và chất lượng in tuyệt vời. Máy in ZXP Series 3 cung cấp các tính năng tiên tiến và phương tiện truyền thông công suất cao.

Share: