Brand: Màn hình - Partner Tech

Partner Tech - CD7220

  •   Màn hình huỳnh quang chân không đơn / hai mặt
  • CD-7220: 40 ký tự (20 cột x 2 dòng)  
  • Kích thước ký tự: 9,0 mm x 5,25 mm  
  • Ký tự: 5 x 7 chấm ma trận, dấu phẩy và dấu thập phân  
  • FCC Class B, CE Class B, EMC Approved

Item

CD-7220

CD-7220-UN 5V
Display Method

Vacuum fluorescent display

Number of Characters

40 characters (20 columns x 2 lines)

Display Color

Blue Green

Brightness

400 cd/m2

350 cd/m2

Character Type

96 alphanumeric

 

13 international character sets including US, French, Germany, Spanish, etc.

Character Font

5 x 7 dot matrix, comma and decimal point

Character Size

9.0mm x 5.25mm

Driver

OPOS driver

Windows XP & Vista driver

   

(WHQL/WLK certified)

   

OPOS driver

MTBF

25,000 hours

Power Supply

External adaptor, 12V/1A

W/o external power adaptor,

   

get USB 5V directly

Rotation angle

maximum 270 degrees

Interface

RS-232 (Option: Pass Through)

USB 2.0

View Angle

-20-20 degrees

Power Consumption

3W

2W

Dimensions (Head)

230 (W) x 80 (H) x 40 (D) mm

Certification

FCC class B, CE class B, BSMI

Share: