Brand:

Máy đọc mã vạch âm bàn kèm cân Zebra MP6000

TĂNG TRƯỞNG TRONG QUÁ TRÌNH VÀ KINH NGHIỆM KHÁCH HÀNG TRONG CÁC KHU LAN POS
Máy ghi hình sinh học đa máy bay này có thể chụp được hầu như bất kỳ mã vạch 1D hoặc 2D in hoặc di động nào trong điều kiện thực tế với tốc độ cực nhanh. Thiết kế mô đun mới cho phép bạn thêm máy quét khách hàng cho mã vạch được hiển thị trên điện thoại di động, thẻ trung thành truyền thống hoặc thậm chí mua xung, cũng như máy quét cầm tay và EAS, đồng thời cung cấp khả năng mở rộng cho các yêu cầu trong tương lai - chẳng hạn như RFID người đọc. Kết quả? Thông lượng cao hơn. Ít doanh thu bị bỏ rơi. Và một ấn tượng lâu dài sẽ thúc đẩy sự trung thành và quay trở lại.

Share: