Brand: Microscan

Microscan - Vision Lighting - Smart Series Ring Illuminators

Đèn vòng Smart Series là một giải pháp hiệu quả, dễ dàng tích hợp để chiếu sáng khuếch tán bề mặt. Với sự điều chỉnh tinh vi về khoảng cách làm việc và góc độ phân phối ánh sáng, đèn chuông có thể cung cấp độ tương phản hình ảnh tốt cho một khoản đầu tư tối thiểu. Đóng gói và tiến bộ lắp đặt nhấn mạnh vào độ bền và tính linh hoạt để sử dụng trong bất kỳ ứng dụng ánh sáng.

  • Có 3 màu, tia cực tím & hồng ngoại
  • Có 3 kích cỡ
  • Công nghệ Dòng thông minh: Bộ điều khiển được tích hợp với chế độ strobe liên tục và cao cấp
  • Thiết kế mục đích chung về kinh tế và được sử dụng rộng rãi
  • Bộ tiếp hợp tùy chọn cho phép dễ dàng, trực tiếp gắn vào ống kính máy ảnh
  • Phụ kiện ống kính fresnel tùy chọn cho phép chiếu sáng ở các khoảng cách khác nhau

R 60

Description nm/K CURRENT
DRAW 24VDC
mcd mw
      CONT. STROBE CONT. STROBE
R-60, Smart Series, Red 623 nm      1.2 A 283759 2958239    
R-60, Smart Series, Blue 470 nm 700 mA 124671 536355    
R-60, Smart Series, White 6700 K 700 mA  305710 1512455    
R-60, Smart Series, Infrared 880 nm  1.0 A      704 5884
R-60, Smart Series, Ultraviolet         375 nm  200 mA     58 424

Aperture Diameter: 1.35” (34.4 mm) Weight: 4 oz. (113 g)
Dimensions: H 2.40” (61 mm) x W 2.40" (61 mm) x D 1.00” (25.4 mm)


R 70

Description nm/K CURRENT
DRAW 24VDC
mcd mw
      CONT.  STROBE CONT. STROBE
R-70, Smart Series, Red 623 nm     1.2 A 349281 3062913    
R-70, Smart Series, Blue 470 nm 850 mA 143217 618814    
R-70, Smart Series, White 6700 K 850 mA  352205 1739631    
R-70, Smart Series, Infrared 880 nm  1.0 A     783 5924
R-70, Smart Series, Ultraviolet        375 nm     230 mA     66 481

Aperture Diameter: 1.71” (43.4 mm) Weight: 5 oz. (136 g)
Dimensions: H 2.80” (71.1 mm) x W 2.80" (71.1 mm) x D 1.00” (25.4 mm)


R 100

Description nm/K CURRENT
DRAW 24VDC
mcd mw
      CONT. STROBE CONT. STROBE
R-100, Smart Series, Red 623 nm 1.7 A 516015 4370388    
R-100, Smart Series, Blue 470 nm 1.1 A 201005 848215    
R-100, Smart Series, White 6700 K 1.1 A 495814  2338577    
R-100, Smart Series, Infrared 880 nm  1.3 A     1105 9236
R-100, Smart Series, Ultraviolet 375 nm 390 mA      108 758

Aperture Diameter: 2.74” (69.5 mm) Weight: 8 oz. (227 g)
Dimensions: H 4.00” (101.6 mm) x W 4.00" (101.6 mm) x D 1.00” (25.4 mm)

Share: