Brand: Microscan

Microscan - Vision Lighting - Ring Illuminators

Đèn chuông là một giải pháp hiệu quả về chi phí và dễ dàng tích hợp để làm sáng các bề mặt. Đóng gói và nâng cấp gắn kết nhấn mạnh độ bền và tính linh hoạt cho bất kỳ áp dụng ánh sáng mặt đất diffuseds.

Cũng giống như các sự kiện chiếu sáng khác, điều chỉnh tinh tế, khoảng cách từ xa và góc phân phối ánh sáng có thể mang lại sự tương phản tốt cho việc đầu tư tối thiểu.

Share: