Brand: Mettler Toledo

Mettler Toledo - bCom

Tốc độ cao và dễ vận hành. Cấu trúc mạnh mẽ và thiết kế đòi hỏi bảo trì thấp. Làm sạch màn hình hiển thị kép và bàn phím màng. Phần mềm PC Nâng cao giúp bạn quản lý dữ liệu

Chế độ hoạt động: Chế độ dịch vụ / Chế độ Prepack / Chế độ đào tạo / Chế độ bán hàng lớn / Chế độ Void. Nhiều nhà khai thác đăng nhập. Giá đặc biệt / giá chiết khấu / Void function.Flash memory, cập nhật firmware thông qua Ethernet

Width printable width: 56 mm (1,6” – 2,4”).
Weight bCom-T2A-15D: 6/15 kg x 2/5 g , segment display.bCom-T2A-30D: 15/30 kg x 5/10 g , segment display.bCom-T2B-15D: 6/15 kg x 2/5 g , dot-matrix display.bCom-T2B-30D: 15/30 kg x 5/10 g , dot-matrix display.
Memory 8000 PLUs
Display Dual backlit LCD , dot-matrix or segment display
Thermal Printer Print label/ticket with print speed 125 mm/s.
Keypad: 28 function keys + 70 keys on two layers.
Interfaces RS232, RJ45 for Ethernet, RJ11 for cash drawer, WLAN IEEE802.11 b/g (option).
Share: