Brand:

MCI 111

Bàn phím chữ số này là giải pháp lý tưởng để nhập dữ liệu machinereadable nhanh và rõ ràng. Tối đa ba độc giả độc lập cung cấp cho người dùng hỗ trợ nhập dữ liệu nhanh. Đầu đọc OCR để đọc ID và tài liệu tương tự, đầu đọc thẻ từ để đọc thẻ tín dụng hoặc thẻ truy cập. Thiết kế ergonomic đã được lựa chọn để đạt được tối ưu thích ứng với chức năng của người đàn ông động cơ. Hai đầu đọc nội bộ hoạt động hai chiều, do đó các tài liệu và thẻ có thể được cho ăn thông qua người đọc ở cả hai hướng. Điều này có nghĩa là thiết bị đầu vào rất tiện dụng và dễ sử dụng cho cả người dùng phải lẫn người thuận tay trái.

Bàn phím này là giải pháp lý tưởng trong mọi tình huống, trong đó yêu cầu phải nhanh chóng ghi lại các tài liệu ID và tài liệu thẻ tín dụng. Ví dụ các ứng dụng là check-in của hãng hàng không, cho thuê ô tô, cho thuê đồ vật có giá trị, check-in khách sạn và cho thuê thiết bị trượt tuyết.

Share: