Brand:

MC 147

Các bàn phím MC-WX nhỏ gọn là các hệ thống đầu vào dữ liệu có thể lập trình được thiết kế theo kiểu kinh doanh, bao gồm một trình đọc dạng từ (MSR) tích hợp và các chức năng mô đun bổ sung.

Share: