Brand: Datamax

Máy In Mã vạch Datamax I-4212

Máy in mã vạch I-4212 là máy in nhanh nhất trong dòng Datamax I-Class. I-4212 là một lựa chọn tuyệt vời khi phải in khối lượng nhãn lớn với tốc độ nhanh chóng, theo yêu cầu hoặc theo lô. I-4212 là lý tưởng để in nhãn cho các ứng dụng ghi nhãn công nghiệp, thương mại, kinh doanh và lâm sàng. Tất cả các đơn vị vận chuyển với tài liệu sản phẩm
Datamax I-4212 còn được gọi là Datamax-Pioneer I-4212

Share: