Brand: Datamax

Máy In Mã Vạch Datamax I-4208

Với giá trị vượt trội, I-4208 trở thành máy in mã vạch 4" hàng đầu trên thế giới.

Máy in barcode I-4208 có sẵn ở cả cấu hình truyền nhiệt và truyền nhiệt trực tiếp, I-4208 có khả năng tạo ra hình ảnh 203 dpi, rộng bốn inch với tốc độ 8 ips và hỗ trợ tất cả các ký hiệu mã vạch tuyến tính và hai chiều phổ biến. Được chế tạo để đáp ứng các yêu cầu in ấn khó khăn nhất, Máy in mã vạch I-4208 tích hợp nhiều tính năng tiêu chuẩn thường thấy dưới dạng tùy chọn trên các sản phẩm cạnh tranh. 
Datamax I-4208 còn được gọi là Datamax-Pioneer I-4208

Share: