Brand:

KR203 Kiosk Receipt Printer

KR203 KIOSK RECEIPT PRINTER
Tăng năng suất và giảm việc giám sát và bảo trì máy in với các máy in kiosk giá rẻ nhưng đáng tin cậy lý tưởng cho nhiều ứng dụng:

In các biên nhận rõ ràng chất lượng cao.
Kích thước nhỏ và gắn linh hoạt có nghĩa là bạn có thể đặt các máy in kiosk bất cứ nơi đâu.

print width
3.1”/80 mm

print resolution
203 dpi/8 dots per mm

maximum print speed
6”/152 mm per second

media sensors
Out-of-paper, paper in presenter, black mark, and input for external paper-low

communications means
USB

Share: