Brand: Star Micronics

Industry First Linux and Mac Drivers

Star luôn ủng hộ giải pháp in độc đáo.

Công nghiệp đầu tiên Linux và Mac Trình điều khiển Star luôn ủng hộ giải pháp in độc đáo.

Star là nhà cung cấp máy in hóa đơn đầu tiên phát triển trình điều khiển CUPS cho cả hai hệ điều hành. Ngoài ra mở rộng cung cấp của chúng tôi, Star cũng cung cấp hỗ trợ JavaPOS và StarIO SDK cho các nhà phát triển.

Share: