Brand:

HP Touchscreen

Màn hình cảm ứng 15 inch là màn hình kinh doanh duy nhất của HP có tính năng công nghệ màn hình cảm ứng để tương tác trên màn hình dễ dàng trong nhiều môi trường

Một trong những bổ sung mới nhất cho dòng sản phẩm màn hình phẳng của HP, màn hình cảm ứng 15-inch của HP L5006t là màn hình HP duy nhất của doanh nghiệp sử dụng công nghệ màn hình cảm ứng để dễ dàng tương tác trên màn hình với nhiều điểm bán hàng, giáo dục, ngân hàng, sản xuất và môi trường kiosk.
Màn hình cảm ứng HP còn được gọi là màn hình cảm ứng Hewlett-Packard

Share: