Brand:

HP RP5 Retail System POS System

Được cung cấp để thực hiện

Có tính linh hoạt và khả năng mở rộng để kiểm soát tất cả mọi thứ từ sàn cửa hàng đến văn phòng hậu với HP RP5 Retail System là một sản phẩm cao cấp có thể đáp ứng được sự khắt khe của môi trường bán lẻ để bạn có thể tập trung vào việc bán hàng.
Hệ thống Bán lẻ HP RP5 còn được gọi là Hewlett-Packard RP5 Retail System

Operating system
Windows 10 Pro 64-bit
Windows 10 IoT Enterprise Pro Retail 64-bit
Windows 8.1 Pro 64-bit
Windows 7 Professional 64 (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)
Windows 7 Professional 32 (available through downgrade rights from Windows 10 Pro)
Windows Embedded POSReady 7 32-bit
Windows Embedded POSReady 7 64-bit
FreeDOS 2.0
Processors
Intel® Core™ i7-4770S with Intel HD Graphics 4600 (3.1 GHz, 8 MB cache, 4 cores)
Intel® Core™ i5-4570S with Intel HD Graphics 4600 (2.9 GHz, 6 MB cache, 4 cores)
Intel® Core™ i3-4430 with Intel HD Graphics 4600 (3 GHz, 6 MB cache, 4 cores)
Intel® Pentium® G3420 with Intel HD Graphics (3.2 GHz, 3 MB cache, 2 cores)
Intel® Celeron™ G1820 with Intel HD Graphics (2.7 GHz, 2 MB cache, 2 cores)
Chipset
Intel® Q87 Express
Form factor
Small Form Factor

Maximum memory
32 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM
Memory Slots
4 DIMM

Share: