Brand:

HP Magnetic Stripe Reader

Thiết bị đọc từ Magnetic Stripe được thiết kế đặc biệt cho các vị trí POS, nơi có không gian rộng (3,5 inch)

Đầu đọc từ Magnetic Stripe Reader được thiết kế đặc biệt cho các vị trí POS, nơi có khoảng trống lớn (dài 3,5 inch). Nó là một trình đọc swipe thông minh hoàn toàn có thể được lập trình để phân chia, sắp xếp lại, chỉnh sửa và xác nhận các lĩnh vực dữ liệu thẻ từ. Nó sẽ tự động phân biệt các định dạng AAMVA và CA DMV.
Đầu đọc từ Magnetic Stripe của HP cũng được biết đến như là đầu đọc từ Magnetic Stripe của Hewlett-Packard

Weight
130.0 g
Dimensions (W x D x H)
9.0 x 3.4 x 2.8 cm
What's in the box
HP USB Mini MSR, screws, Velcro, mounting brackets, Point of Sale System Software and Documentation CD and the Options Warranty Manual
Warranty
Your HP branded Peripheral Limited Warranty is a three (3) year (HP Option Limited Warranty Period) parts replacement warranty.

Share: