Brand:

HP Keyboard

Với kiểu dáng QWERTY đầy đủ trong một form factor 14 inch nhỏ gọn, Bàn phím mang lại hiệu quả không gian tối ưu trong môi trường bán lẻ với số phòng hạn chế

Bàn phím HP USB POS là bàn phím lý tưởng cho máy tính HP rp5000 series. Với kiểu dáng QWERTY đầy đủ trong một yếu tố hình dáng 14 inch nhỏ gọn, bàn phím cung cấp hiệu suất không gian tối ưu trong môi trường bán lẻ với số lượng phòng hạn chế.
Bàn phím HP còn được gọi là Bàn phím Hewlett-Packard

Share: