Brand:

HP Ethernet Switches

Chuyển các giải pháp cho mạng linh hoạt

Kiến trúc của HP FlexNetwork mang lại mạng dựa trên các mạng tiêu chuẩn nhất quán và mở rộng cho các mạng doanh nghiệp trong trung tâm dữ liệu, khuôn viên và các chi nhánh. Thiết bị chuyển mạch mạng HP cung cấp hiệu suất cao, khả năng mở rộng và nhiều tính năng cho kết nối cốt lõi để kết nối giảm đáng kể tính phức tạp của mạng và giảm chi phí sở hữu.
Công tắc Ethernet HP còn được gọi là Công tắc Hewlett-Packard Ethernet

Share: