Brand:

HP Digital Signage Systems Digital Signage System

Hoàn thành giải pháp Hộp Giải pháp

Những hệ thống Signage kỹ thuật số hoàn chỉnh này là giải pháp hoàn hảo cho một loạt các ứng dụng. Với nhiều lựa chọn về kích cỡ trong cả hai kiểu màn hình cảm ứng và không cảm ứng, bạn có thể tìm thấy một hệ thống đáp ứng các yêu cầu và ngân sách của biển hiệu. Tất cả các gói bao gồm màn hình hiển thị, trình phát media và phần mềm Vũ khí Công nghiệp.
Hệ thống chữ ký số của HP còn được gọi là Hệ thống Chữ nhật Hewlett-Packard

Share: