Brand:

HP Chromebox Media Player

Xây dựng một văn phòng hiệu quả hơn

Truy cập email, tạo tài liệu, chỉnh sửa bài thuyết trình và hội nghị video với Google Apps. Giữ tất cả các dự án của bạn tập trung với Cửa hàng Chrome trực tuyến và tùy chỉnh HP Chromebox của bạn bằng các ứng dụng, công cụ, tiện ích và chủ đề mới nhất. Có được các nhóm từ khắp thành phố hoặc từ khắp nơi trên thế giới bằng cách sử dụng Google Chromebox cho các cuộc họp tùy chọn. Tận hưởng các kết nối không dây đáng tin cậy nhanh với công nghệ không dây Wi-Fi và Bluetooth được tích hợp.
HP Chromebox còn được gọi là Chromebook Hewlett-Packard

Share: