Brand: Honeywell

Honeywell - ScanPal 5100

Máy ScanPal 5100 của Honeywell là một máy tính di động đáng tin cậy nhẹ và đáng tin cậy, cung cấp khả năng thu thập dữ liệu linh hoạt cho truyền thông trong các ứng dụng tại chỗ bao gồm tra cứu / kiểm toán dữ liệu, quản lý hàng tồn kho, hỗ trợ khách hàng và bán hàng.

  • Thiết kế Ergonomic
  • Màn hình màu lớn hơn
  • Microsoft® Windows CE 5.0 với Bộ xử lý PXA300
  • Thu thập Dữ liệu Đa năng

Ergonomic Design: Ultra-lightweight device provides instinctive data entry and comfortable single-handed use in a slim form factor

Larger color screen: 2.4” color QVGA screen enhances user experience for graphical applications; touch screen available as an option

Flexible Communication: Supports batch mode and optional integration of 802.11b/g technology for real-time access to critical information

Microsoft® Windows CE 5.0 CORE with PXA300 Processor: Class-leading microprocessor with a powerful, familiar, and easy-to-use platform

Versatile Data Collection: Offers both linear and 2D decoding options to meet customer needs and requirements

Share: