Brand: Star Micronics

futurePRNT Software

Đáng ngạc nhiên sáng tạo tiếp nhận biên soạn và phần mềm tiếp thị phiếu giảm giá!

Star rất tự hào khi trình bày tương laiPRNT, một trình điều khiển tất cả trong một, tiện ích cấu hình và gói hỗ trợ được thiết kế để tăng thêm sự tiện lợi và dễ sử dụng cho Máy in TSP100!

futurePRNT đã làm cách mạng hóa máy in POS đơn giản thành một giải pháp tiếp thị và giải pháp duy trì khách hàng với việc mua bản sao rolex giá rẻ được kích hoạt và tạo ra cách để doanh nghiệp của bạn "xanh" bằng cách tiết kiệm tài nguyên cần thiết để chạy TSP100 Printers! Có thể cài đặt trong nhiều môi trường khác nhau, futurePRNT cung cấp đầy đủ chức năng cho cả Hệ điều hành 32 và 64-bit.

Share: