Brand: Màn hình - Partner Tech

EM-300

Máy tính doanh nghiệp EM-300 cung cấp công nghệ POS mạnh mẽ được thiết kế đặc biệt cho môi trường bán lẻ và khách sạn. Thiết bị này hoạt động hiệu suất cao, thiết bị ngoại vi tích hợp làm việc với tất cả các ứng dụng phần mềm POS hàng đầu và có thể tăng hiệu quả và lợi nhuận.

Tùy chọn

Tùy chỉnh máy tính bảng của bạn với công cụ mà doanh nghiệp bạn cần. Các mô-đun tùy chọn của nhà máy bao gồm:

Máy quét mã vạch 1D (laser) hoặc 2D (hình ảnh)
Máy quét dấu vân tay
Đầu đọc RFID / NFC
Đầu đọc dải từ 3 track
Mạch tích hợp hoặc đầu đọc thẻ thông minh "chip"
GPS (độc lập và AGPS) có sẵn cho EM-300 khi doanh nghiệp yêu cầu khi đang di chuyển.

Share: