Brand: Denso

Denso - General Handheld - QS20P

Máy quét mã vạch 2D dạng bút compact cung cấp khả năng đọc chính xác mã QR cực nhỏ

  • Trọng lượng nhẹ / nhẹ
  • Hiệu suất đọc xuất sắc của QR Code cực nhỏ
  • Thiết kế thân thiện với người dùng
Model QS20P-A11
(AC Adapter Type)
Reading Readable Code QR Code, Micro QR Code, DataMatrix
Reading mouth(1) 11mm x 11mm
Resolution 0.1mm
Reading depth 3mm
Readable Cell Composition (2) 81 cell x 81 cell
PCS value not less than 0.45
Skew Angle 360°
Angle ±35°
Communication Interface RS-232C
Speed 115.2Kbps Max.
Connector sub-9 pin (Female)
Power Voltage DC5V
Power Source original AC adapter(3)
Operation Environments Temperature 0 - 40°C
Humidity 10 - 85%RH (without dews)
Illumination not more than 3,000 lx.
Weight (excl. cable) Approximately 70g
Share: