Brand: Trình kiểm tra giá / Kiểm tra giá - Champtek

Champtek - SG-20

Discovery SG-20 là một hệ thống thân thiện với người sử dụng, cung cấp hiệu suất quét tuyệt vời kết hợp với màn hình LCD đồ họa lớn và đầy đủ để đảm bảo giao tiếp dễ dàng. Nó giúp duy trì và tăng mối quan hệ với khách hàng và cho phép nhà bán lẻ cung cấp thêm thông tin và dịch vụ. Khách hàng có thể lấy thông tin cụ thể về giá cả thực tế của sản phẩm, tổng số tiền mua hàng, điểm thưởng, giảm giá và ưu đãi đặc biệt.

Share: