Brand: Cân điện tử Mettler Toledo

Cân điện tử Mettler Toledo - bCom

Cân điện tử Mettler Toledo bCom có tốc độ cao và dễ vận hành.

Cấu trúc mạnh mẽ và thiết kế đòi hỏi bảo trì thấp.

Dễ dàng làm sạch màn hình hiển thị kép và bàn phím màng.

Phần mềm PC Nâng cao giúp bạn quản lý dữ liệu.

Có nhiều chế độ hoạt động để bạn lựa chọn: Chế độ dịch vụ / Chế độ Prepack / Chế độ đào tạo / Chế độ bán hàng lớn / Chế độ Void.

Cân điện tử bCom này có thể cho phép nhiều người dùng đăng nhập. Giá đặc biệt / giá chiết khấu / Void function. Flash memory, cập nhật firmware thông qua Ethernet.

Phù hợp cho các siêu thị, cửa hàng tạp hóa, minimart,...

  • Tốc độ cao và dễ sử dụng
  • Chức năng in hóa đơn bán hàng và in tem nhãn cho sản phẩm
  • Kết nối mạng máy tính, đa chức năng
  • Cho phép cài đặt nhiều loại giá, âm lượng
  • Cấu trúc bền bỉ và thiết kế bảo trì đơn giản
  • Phần mềm cho PC giúp quản lý dữ liệu
Width printable width: 56 mm (1,6” – 2,4”).
Weight bCom-T2A-15D: 6/15 kg x 2/5 g , segment display.bCom-T2A-30D: 15/30 kg x 5/10 g , segment display.bCom-T2B-15D: 6/15 kg x 2/5 g , dot-matrix display.bCom-T2B-30D: 15/30 kg x 5/10 g , dot-matrix display.
Memory 8000 PLUs
Display Dual backlit LCD , dot-matrix or segment display
Thermal Printer Print label/ticket with print speed 125 mm/s.
Keypad: 28 function keys + 70 keys on two layers.
Interfaces RS232, RJ45 for Ethernet, RJ11 for cash drawer, WLAN IEEE802.11 b/g (option).

 

Models Description Resolution Min Cap.
bCom-T2A-15D 6/15kg Dual range,counter 2/5g 40g
bCom-T2A-30D 15/30kg Dual range,counter 5/10g 100g
bCom-T2B-15D 6/15kg Dot-matrix display,Dual range,counter 2/5g 40g
bCom-T2B-30D 15/30kg Dot-matrix display, Dual range,counter 5/10g 100g
Share: