Brand: AIDA

AIDA - 9000 Series

  • Quét động
  • Thiết kế chắc chắn và chắc chắn có thể chịu được nhiều giọt bê tông từ 1,8 mét
  • Công cụ giải mã Superior NeuroFuzzy
  • Nhúng DataWizard nổi bật nhúng
  • Giao diện toàn diện tất cả trong một / snap-in, cáp nối có thể tháo rời
  • Tùy chọn máy rung cho môi trường làm việc ồn ào

Share: