Brand: AIDA

AIDA - 8400LS

  • Giải pháp không dây sử dụng công nghệ Bluetooth để quét tự do tối đa.
  • Chọn khoảng cách ngắn (tối đa 30 mét) và khoảng cách dài (tối đa 100 mét).
  • Hỗ trợ cả kết nối chế độ chính và chế độ khách hàng với các thiết bị Bluetooth khác.
  • Tối đa 15.000 lần quét mỗi lần sạc.
  • Ba cấp độ xác nhận dữ liệu.
  • Công cụ quét FuzzyScan thông minh để nâng cao khả năng đọc và tốc độ giải mã cho mã vạch có chất lượng kém.
  • Tiện ích Windows thân thiện với người dùng, FuzzyScan PowerTool.NET để cấu hình và nâng cấp.

Share: