Brand:

2x20 LCD Display

Màn hình LCD Toshiba 2x20 là thiết bị ngoại vi mới nhất trong gia đình TCx. Màn hình 2x20 có sẵn trong các cấu hình Single Sided, Dual Sided và All Points Addressable (APA) cho tính linh hoạt cao hơn. Màn hình mới này kết hợp các yếu tố thiết kế TCx, cung cấp một màn hình hiển thị phong cách bổ sung cho dòng sản phẩm TCx. Màn hình LCD 2x20 mới của Toshiba sử dụng kết nối USB tiêu chuẩn (không hỗ trợ) và cung cấp chức năng hiển thị đáng tin cậy và nhất quán. Có sẵn trong cả hai cấu hình Cực Pole và Cờ Cờ.

Feature Benefits
New TCx design New TCx design complements the TCx Family of POS systems
LCD with LED Backlight Lower power consumption, Superior resolution
USB Connection Standard USB connectivity, Powered USB not required
White letters on black background Easier to read with modern look
 
Attribute Specification
Single Sided 2x20 Display
Display Technology LCD with LED Backlight
Display Format 2x20, 2 Lines of 20 characters
Character Size,
W x H
5.5mm x 10mm
Image Color White on Black Background
Size, W x H x D
(display module)
178mm x 56mm x 34mm
Mounting Flag Pole configuration and Center Pole configuration
Interface USB 2.0, Full Speed
Power 5V, 1.4W
Color(s) Iron Gray and Pearl White
 
Dual Sided 2x20 Display
Display Technology LCD with LED Backlight
Display Format 2x20, 2 Lines of 20 characters, 2 Sides
Character Size
W x H
5.5mm x 10mm
Image Color White on Black Background
W x H x D
(Display Module)
178mm x 56mm x 50mm
Mounting Flag Pole configuration and Center Pole configuration
Interface USB 2.0, Full Speed
Power 5V, 2.5W
Color(s) Iron Gray and Pearl White
 
APA Display
Display Technology LCD with LED Backlight
Display Format APA, 160 x 36 pixels, or
2x10,  2 Lines of 10 DBCS Characters, or
2x20, 2 Lines of 20 SBCS Characters
Character Block Size,
W x H
12.0mm x 11.2mm
(12.0mm x 12.0mm including character spacing)
Image Color White on Black Background
Size - W x H x D
(Display Module)
178mm x 56mm x 34mm
Mounting Flag Pole configuration and Center Pole configuration
Interface USB 2.0, Full Speed
Power 5V, 2.5W
Color(s) Iron Gray and Pearl White
Share: